Algemene voorwaarden

Deze “Algemene Verkoopsvoorwaarden” zijn van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website www.petitemorgane.be en gelden voor alle producten die aangeboden worden op deze website.

Door een bestelling te plaatsen op www.petitemorgane.be gaat u volledig akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
De verkoper behoudt zicht het recht deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen desgewenst ook per e-mail toegestuurd worden. Neem hiervoor contact op met info@petitemorgane.be

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Petite Morgane
Jolien Dewispelaere
Revinzestraat 28
8820 Torhout
België

Telefoonnummer: 0032 (0) 477 40 60 59
E-mailadres: info@petitemorgane.be
Website: www.petitemorgane.be
Ondernemingsnummer: BE07 367 915 11

BESTELLINGEN PLAATSEN OP WWW.PETITEMORGANE.BE
Indien u bestellingen plaatst op www.petitemorgane.be verklaart u aan de volgende voorwaarden te voldoen en stelt u volgende gegevens ter beschikking:
– U bent tenminste 18 jaar oud.
– Indien u betaalt met een betaalkaart, dient u de eigenaar of gevolmachtigde houder te zijn van een geldige betaalkaart.
– U geeft uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en eventuele andere benodigde informatie door om een goede verwerking van uw bestelling te kunnen doen.
– Indien u een persoonlijk account aanmaakt, kiest u een gebruikersnaam en geeft u een wachtwoord op. U bent verantwoordelijk voor iedere aankoop die via dit account gedaan wordt, geef uw gegevens dus niet zomaar door.
Bestellingen geplaatst op www.petitemorgane.be zijn niet direct bindend voor de verkoper. Deze worden pas bindend nadat de verkoper uw bestelling heeft geaccepteerd.
Petite Morgane behoudt zich in alle gevallen het recht bestellingen te weigeren.
Redenen hiervoor kunnen zijn:
– Het niet voorradig zijn van een product (wij proberen deze informatie altijd accuraat te vermelden op de website. Indien dit om een of andere redenen niet het geval is, brengen wij u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte).
– Ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade wil van de klant.
– Technische problemen op de website op het moment van de bestelling; het tonen van foutieve prijsinformatie.
– Onjuiste of niet verifieerbare facturatie- of betalingsgegevens.
– Niet betalen van de bestelling.
– Vermoedens dat de klant jonger is dan 18 jaar.
– Overmacht.
Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, sturen we per e-mail een bevestiging van ontvangst van de bestelling met uw bestelnummer en details van de bestelde producten. Deze bevestiging van ontvangst betekent nog niet de acceptatie van uw bestelling. De acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van het verkoopcontract vindt pas plaats indien en zodra de bestelde producten naar u zijn verzonden. Ook na betaling van de producten behouden wij ons het recht voor uw bestelling te annuleren zolang u de bestelde producten nog niet hebt ontvangen.
Indien wij een bestelling annuleren of weigeren omwille van de bovenstaande redenen zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

PRIJZEN
Alle prijzen vermeld op www.petitemorgane.be zijn in euro en inclusief 21% BTW. De prijzen gelden enkel voor bestellingen die geplaatst worden via www.petitemorgane.be.
Uiteraard wordt www.petitemorgane.be met de uiterste zorg onderhouden. Desalniettemin kunnen er zich mogelijk fouten voordoen. Foutief weergegeven prijzen zullen zo snel mogelijk door ons gecorrigeerd worden, maar zijn niet bindend voor ons.
www.petitemorgane.be behoudt zich het recht om de prijs van een product op ieder moment te wijzigen. De producten worden echter steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

VERZENDKOSTEN
GRATIS VERZENDING IN BELGIË BIJ AANKOPEN VANAF 75 EURO
Al onze pakketjes binnen België worden met zorg geleverd door Bpost.
U krijgt een track and trace nummer.
Al onze pakketjes naar Nederland worden met zorg geleverd door POSTNL.
U krijgt een track and trace nummer.
Heb je je pakje dringend nodig of wil je de verzendkosten uitsparen? Je kan het steeds komen ophalen na afspraak. (Koekelare).

DE KOSTEN EN LEVERTIJDEN VERSCHILLEN VAN LAND TOT LAND.

Voor verzending binnen België gelden deze tarieven: €6,00 ongeacht het gewicht.
Voor verzending naar Nederland gelden deze tarieven: €9,00 ongeacht het gewicht.
Voor verzending buiten België en Nederland berekent Petite Morgane de verzendkosten. Stuur gerust vooraf een berichtje!

BETALING
Voor de verwerking van onze online betalingen werken wij samen met payment service provider Mollie. U hebt de mogelijkheid om te betalen per bankoverschrijving of Bancontact. Alle betalingen gebeuren in een veilige omgeving. Mollie is hiervoor PCI DSS gecertificeerd.

Indien u kiest voor betaling met Bancontact zal de bestelling direct afgehandeld worden. Indien u kiest voor betaling per overschrijving gaat u ermee akkoord binnen 7 dagen de betaling te voldoen. Na 7 dagen zal een eerste herinnering gestuurd worden. Indien de betaling na 14 dagen niet voldaan is, behoudt Petite Morgane zich het recht de bestelling te annuleren.

CADEAUBONNEN
Cadeaubonnen die u bij Petite Morgane aankoopt kunnen naar uw eigen adres gestuurd worden of naar het adres van de begunstigde. U kunt cadeaubonnen geven vanaf 25 euro.
Cadeaubonnen kunnen enkel per order gebruikt worden, dus zijn niet splitsbaar. Daarnaast zijn cadeaubonnen niet geldig in combinatie met andere acties.

AFBEELDINGEN OP WWW.PETITEMORGANE.BE
Alle afbeeldingen op de website www.petitemorgane.be proberen op best mogelijke wijze de producten weer te geven. De weergave van kleuren is echter onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Dit kan geen reden tot schadevergoeding zijn.

OVERMACHT
Petite Morgane zal al het mogelijke doen om de verplichtingen na te komen. Petite Morgane kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die Petite Morgane niet in de hand heeft. Uiteraard zullen wij zo snel mogelijk gepaste oplossingen trachten te vinden om de verplichtingen alsnog na te komen.

AANSPRAKELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden beschrijven volledig onze rechten, plichten en aansprakelijkheid met betrekking tot het leveren van onze aangeboden producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welk aard dan ook die de klant lijdt vanwege de overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Petite Morgane wettelijk gezien wel aansprakelijk is, zal nooit de verkoopprijs overschrijden.
PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens die Petite Morgane verkrijgt via www.petitemorgane.be zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden nooit aan derden gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.
Petite Morgane engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
U kunt als klant ten allen tijde uw persoonsgegevens laten aanpassen. Neemt u hiervoor contact met ons op?
Uw persoonsgegevens zullen door ons gebruikt worden voor de afhandeling van bestellingen, het beheer van onze relatie met u, direct marketing en de globale beeldvorming van ons cliënteel. U kan ten allen tijde doorgeven dat uw gegevens niet voor Direct Marketing doeleinden gebruikt mogen worden. Neemt u hiervoor contact met ons op?

KLACHTEN
Heeft u klachten over een product van Petite Morgane of over onze dienstverlening, dan lossen wij dit graag samen met u op. We raden u daarom aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@petitemorgane.be.

SPLITSBAARHEID
Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan deze bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de algemene voorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT
Op deze verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbank van Brugge is exclusief bevoegd.

CONTACT
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@petitemorgane.be